Interne Afspraken

Onder volgende links vinden we de afspraken en reglementen wat betreft uitlenen van materialen en organisatie van bepaalde wedstrijden.