Vanaf Mei 2020 zal er te Peer wederom een cursus Initiator Wielrennen plaatsvinden, cursus is gericht op alle wielerdisciplines.

Door de denkcel goedgekeurd op: 25-04-2019

Info: VTS-Secretariaat, Ina Staessen, tel. +32 2 209 47 22 , e-mail : ina.staessen@sport.vlaanderen

Benaming diploma : Initiator Wielrennen

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen) in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve wielrenners (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het wielrennen teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n) : Leeftijd (worden):

o Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Eventuele vrijstelling(en) o Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel - zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijs... > Nuttige info voor cursisten. o Module 2: Het Syntracertificaat 'Fietshersteller' geeft recht op vrijstelling voor het vak 'Materiaalkennis en –onderhoud Initiator Wielrennen'.

Wielrennen

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.) o Voor de praktijkgedeelten is sportkledij vereist. o Voor de didactiek op de weg heeft men een fiets nodig die reglementair in orde is. o Voor de didactiek off-road heeft men een fiets nodig die geschikt is voor off-roadsituaties.

Opleidingsonderdelen De opleiding omvat 65 uren (waarvan 16 uren stage) , 4 module(s), en 12 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15 u.)

Didactiek ,Veilig sporten preventief luik, Veilig sporten curatief luik

Module 2: Sporttechnische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Introductie tot de Initiatoropleiding, Materiaalkennis en -onderhoud, Initiator Wielrennen, Gedragscodes en reglementen in het wielrennen, Basismotorische vaardigheden in het wielrennen, Basistechnieken en foutenanalyse wielrennen, Opleidingsvisie Wielerbond Vlaanderen

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Didactische praktische oefeningen Initiator Wielrennen

Module 4: Stagemodule Initiator Wielrennen (18 u.)

Praktijkstage Initiator Wielrennen, Feedback en reflectie stage Initiator Wielrennen

De theoretische lessen zullen gegeven worden op vrijdagavond, praktische lessen op zaterdag buiten BMX/MTB/wegseizoen, enige aanpassing is mogelijk na overleg en goedkeuring.

GEEN lessen in schoolvakanties

Inschrijven via VTS, om te kunnen inschrijven moet wel via

https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/trainers-en-sportbegeleiders/mijn-vts/

registreren, maar liefst eerst aanmelden bij Cursusverantwoordelijke Lenaerts Leopold

lenaertsleopold@gmail.com om voorkomelijke problemen met oa inschrijven te voorkomen

verdere vragen altijd welkom!