Vanaf Mei 2020 zal er te Peer wederom een cursus Initiator Wielrennen plaatsvinden, cursus is gericht op alle wielerdisciplines.

Door de denkcel goedgekeurd op: 25-04-2019

Info: VTS-Secretariaat, Ina Staessen, tel. +32 2 209 47 22 , e-mail : ina.staessen@sport.vlaanderen

Benaming diploma : Initiator Wielrennen

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen) in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve wielrenners (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het wielrennen teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n) : Leeftijd (worden):

o Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Eventuele vrijstelling(en) o Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel - zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijs... > Nuttige info voor cursisten. o Module 2: Het Syntracertificaat 'Fietshersteller' geeft recht op vrijstelling voor het vak 'Materiaalkennis en –onderhoud Initiator Wielrennen'.

Wielrennen

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.) o Voor de praktijkgedeelten is sportkledij vereist. o Voor de didactiek op de weg heeft men een fiets nodig die reglementair in orde is. o Voor de didactiek off-road heeft men een fiets nodig die geschikt is voor off-roadsituaties.

Opleidingsonderdelen De opleiding omvat 65 uren (waarvan 16 uren stage) , 4 module(s), en 12 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15 u.)

Didactiek ,Veilig sporten preventief luik, Veilig sporten curatief luik

Module 2: Sporttechnische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Introductie tot de Initiatoropleiding, Materiaalkennis en -onderhoud, Initiator Wielrennen, Gedragscodes en reglementen in het wielrennen, Basismotorische vaardigheden in het wielrennen, Basistechnieken en foutenanalyse wielrennen, Opleidingsvisie Wielerbond Vlaanderen

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Didactische praktische oefeningen Initiator Wielrennen

Module 4: Stagemodule Initiator Wielrennen (18 u.)

Praktijkstage Initiator Wielrennen, Feedback en reflectie stage Initiator Wielrennen

De theoretische lessen zullen gegeven worden op vrijdagavond, praktische lessen op zaterdag buiten BMX/MTB/wegseizoen, enige aanpassing is mogelijk na overleg en goedkeuring.

GEEN lessen in schoolvakanties

Inschrijven via VTS, om te kunnen inschrijven moet wel via

https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/trainers-en-sportbegeleiders/mijn-vts/

registreren, maar liefst eerst aanmelden bij Cursusverantwoordelijke Lenaerts Leopold

lenaertsleopold@gmail.com om voorkomelijke problemen met oa inschrijven te voorkomen

verdere vragen altijd welkom!

Lesuren iniator

datum

vak

Vak module

uren

lesgever

plaats

Vrijdag 15/05/2020 19u00-22u30

didactiek

Didactiek 1

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 29/05/2020 19u00-22u30

didactiek

Didactiek 1

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 5/06/2020 19u00-23u00

Veilig sporten preventief 1

4

Gorris Eddy

Peer

Vrijdag 12/06/2020 19u00-23u00

Veilig sport prevent

Veilig sporten curatief 1

4

Gorris Eddy

Peer

Veilig sport curatief

Vrijdag 26/06/2020 19u00-23u00

Examen schriftelijk 1

4

Lenaerts Leopold

Peer

EXAMEN MOD 1

Vrijdag 11/09/2020 19u00-20u00

Introductie initiator 2

1

Erwin Borgonjon

Peer

Vrijdag 11/09/2020 20u00-23u00

Introductie initiator

Opleidingsvisie 2

3

Erwin Borgonjon

Peer

Vrijdag 18/09/2020 19u00-22u00

Opleidingsvisie WBV

Materiaalkennis 2

3

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 25/09/2020 19u00-22u00

Gedragscodes 2

3

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 9/10/2020 19u00-22u00

Materiaal/onderhoud

Basismotorische vaardigh 2

3

Perissi Dominique

Peer

Vrijdag 16/10/2020 19u00-22u00

Gedragscodes/reglem

Basistechnieken 2

3

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 31/10/2020 9u00-10u00

Basismot vaardighed

Theorie did oef 3

1

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 31/10/2020 10u00-13u30

Basistechn/foutenanal

Did oef BMX 3

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 31/10/2020 13u30-17u00

Did oefeningen weg

Did oef MTB 3

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 7/11/2020 9u00-10u00

Did oefeningen MTB

Theorie did oef 3

1

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 7/11/2020 10u00-13u30

Did oefeningen piste

Did oef PISTE 3

3,5

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 7/11/2020 13u30-17u00

Did oefeningen BMX

Did oef WEG 3

3,5

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 28/11/2020 9u00-15u00

EXAMEN MOD 2&3

Examen schriftelijk 2&3

6

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 11/12/2020 19u00-21u00

Stagebegeleiding

Feedback en reflectie stage 4

2

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 19/12/2020 9u00-18u00

Praktijk examen

Examen Praktijk

Lenaerts Leopold

Peer