Vanaf September 2020 zal er te Peer wederom een cursus Initiator Wielrennen plaatsvinden, cursus is gericht op alle wielerdisciplines.

Door de denkcel goedgekeurd op: 25-04-2019

Info: VTS-Secretariaat, Ina Staessen, tel. +32 2 209 47 22 , e-mail : ina.staessen@sport.vlaanderen

Benaming diploma : Initiator Wielrennen

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen) in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve wielrenners (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het wielrennen teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n) : Leeftijd (worden):

o Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Eventuele vrijstelling(en) o Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel - zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten. o Module 2: Het Syntracertificaat 'Fietshersteller' geeft recht op vrijstelling voor het vak 'Materiaalkennis en –onderhoud Initiator Wielrennen'.

Wielrennen

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.) o Voor de praktijkgedeelten is sportkledij vereist. o Voor de didactiek op de weg heeft men een fiets nodig die reglementair in orde is. o Voor de didactiek off-road heeft men een fiets nodig die geschikt is voor off-roadsituaties.

Opleidingsonderdelen De opleiding omvat 65 uren (waarvan 16 uren stage) , 4 module(s), en 12 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15 u.)

Didactiek ,Veilig sporten preventief luik, Veilig sporten curatief luik

Module 2: Sporttechnische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Introductie tot de Initiatoropleiding, Materiaalkennis en -onderhoud, Initiator Wielrennen, Gedragscodes en reglementen in het wielrennen, Basismotorische vaardigheden in het wielrennen, Basistechnieken en foutenanalyse wielrennen, Opleidingsvisie Wielerbond Vlaanderen

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Wielrennen (16 u.)

Didactische praktische oefeningen Initiator Wielrennen

Module 4: Stagemodule Initiator Wielrennen (18 u.)

Praktijkstage Initiator Wielrennen, Feedback en reflectie stage Initiator Wielrennen

De theoretische lessen zullen gegeven worden op vrijdagavond, praktische lessen op zaterdag buiten BMX/MTB/wegseizoen, enige aanpassing is mogelijk na overleg en goedkeuring.

GEEN lessen in schoolvakanties (behalve zaterdag 19 december)

Inschrijven via VTS, om te kunnen inschrijven moet wel via

https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/trainers-en-sportbegeleiders/mijn-vts/

registreren, maar liefst eerst aanmelden bij Cursusverantwoordelijke Lenaerts Leopold

lenaertsleopold@gmail.com om voorkomelijke problemen met oa inschrijven te voorkomen

verdere vragen altijd welkom!

Indien te weinig kandidaten kan cursus niet plaatsvinden doch zijn er reeds aangemeld.

Lesuren iniator

datum

vak

Vak module

uren

lesgever

plaats

Vrijdag 15/05/2020 19u00-22u30

didactiek

Didactiek 1

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 29/05/2020 19u00-22u30

didactiek

Didactiek 1

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 5/06/2020 19u00-23u00

Veilig sporten preventief 1

4

Gorris Eddy

Peer

Vrijdag 12/06/2020 19u00-23u00

Veilig sport prevent

Veilig sporten curatief 1

4

Gorris Eddy

Peer

Veilig sport curatief

Vrijdag 26/06/2020 19u00-23u00

Examen schriftelijk 1

4

Lenaerts Leopold

Peer

EXAMEN MOD 1

Vrijdag 11/09/2020 19u00-20u00

Introductie initiator 2

1

Erwin Borgonjon

Peer

Vrijdag 11/09/2020 20u00-23u00

Introductie initiator

Opleidingsvisie 2

3

Erwin Borgonjon

Peer

Vrijdag 18/09/2020 19u00-22u00

Opleidingsvisie WBV

Materiaalkennis 2

3

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 25/09/2020 19u00-22u00

Gedragscodes 2

3

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 9/10/2020 19u00-22u00

Materiaal/onderhoud

Basismotorische vaardigh 2

3

Perissi Dominique

Peer

Vrijdag 16/10/2020 19u00-22u00

Gedragscodes/reglem

Basistechnieken 2

3

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 31/10/2020 9u00-10u00

Basismot vaardighed

Theorie did oef 3

1

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 31/10/2020 10u00-13u30

Basistechn/foutenanal

Did oef BMX 3

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 31/10/2020 13u30-17u00

Did oefeningen weg

Did oef MTB 3

3,5

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 7/11/2020 9u00-10u00

Did oefeningen MTB

Theorie did oef 3

1

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 7/11/2020 10u00-13u30

Did oefeningen piste

Did oef PISTE 3

3,5

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 7/11/2020 13u30-17u00

Did oefeningen BMX

Did oef WEG 3

3,5

Perissi Dominique

Peer

Zaterdag 28/11/2020 9u00-15u00

EXAMEN MOD 2&3

Examen schriftelijk 2&3

6

Lenaerts Leopold

Peer

Vrijdag 11/12/2020 19u00-21u00

Stagebegeleiding

Feedback en reflectie stage 4

2

Lenaerts Leopold

Peer

Zaterdag 19/12/2020 9u00-18u00

Praktijk examen

Examen Praktijk

Lenaerts Leopold

Peer